ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024-2025

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024-2025 TRƯỜNG TH&THCS HERMANN GMEINER

Căn cứ vào hướng dẫn số 708/PGDĐT ngày 13/05/2024 của PGD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025; căn cứ vào hướng dẫn 682/PGDĐT -GDTH về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025 ngày 13/05/2024 của PGD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ.

Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục năm 2024-2025. Trường TH&THCS Hermann Gmeiner thông báo đến PHHS trên địa bàn phường Thanh Trường biết kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1,6 năm học 2024-2025 của Nhà Trường.

Tin tức & sự kiện