ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+H%E1%BB%8Dc+V%C3%A0+Trung+H%E1%BB%8Dc+C%C6%A1+S%E1%BB%9F+Hermann+Gmeiner/@21.3762234,102.9717543,15z/data=!4m5!3m4!1s0x312d07dc00000001:0x28ead806baf08170!8m2!3d21.3781755!4d102.9838564?hl=vi-VN

Trường TH&THCS Hermann Gmeiner

Chúng tôi cam kết tiên phong trong việc tạo dựng một nền giáo dục vì hòa bình, nuôi dưỡng tâm hồn và tôn trọng nhịp độ phát triển tự nhiên của mỗi trẻ.

  • tổ 6 phường Thanh Trường thành phố Điện Biên Phủ
  • Điện thoại 0215 3955988 - Hotline 0215 3955988
  • hgs.dienbien@sosvietnam.org
Xem chi tiết >>