ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2023

thực hiện Kế hoạch số 2219/KH-UBND ngày 25/9/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường TH&THCS Hermann Gmeiner tổ chức hoạt động.

Tin tức & sự kiện