ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020 - Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020

922_Hưởng_ứng_Ngày_Thế_giới_khôn.2020_10h24p50)_signed.pdf

Thực hiện Văn bản số 922/SGDĐT-CNTT&NCKH ngày 25/5/2020 của Sở GD&ĐT; Văn bản số 461/PGDĐT ngày 29/5/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố về việc tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020. Trường TH&THCS Hermann Gmeiner Điện Biên Phủ đã thực hiện nhiều nội dung hưởng ứng, cụ thể:

1. Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; quy định về trường học không khói thuốc; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; nghĩa vụ của người hút thuốc lá; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Treo biển báo cấm hút thuốc trong khuôn viên trường, pano về tác hại của thuốc lá, phát tờ rơi về phòng, chống tác hại của thuốc lá tới từng lớp học.

3. Hướng dẫn giáo viên truy cập vào trang thông tin điện tử của Chương trình PCTH thuốc lá: www.vinacosh.gov.vn để tải tài liệu về tham khảo, nghiên cứu.

Tin tức & sự kiện