ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thực hiện văn bản số 1870/PGDĐT Về việc công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trường học, sáng ngày 22/11/2023 Phòng GD&ĐT TP Điện Biên Phủ đã tổ chức công bố và trao Quyết định cũng như giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương- Phó hiệu trưởng Trường TH-THCS Hermann Gmeiner. Đến dự có các đồng chí Lê Đình Phi-Phó bí thư Đảng ủy, đ/c Tạ Thị Lê-Phó chủ tịch phường Thanh Trường, đ/c Nguyễn Hồng Ngọc-Phó trưởng phòng GD&ĐT, đ/c Hoàng Thị Tiến- Hội trưởng Hội phụ huynh nhà trưởng, đ/c Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng, cùng toàn thể GV, NV nhà trường. Sau đây là 1 số hình ảnh buổi Công bố quyết định:

Tin tức & sự kiện